Hinnoittelu

Kirjanpito- ja tilinpäätöspalveluja säätelevät monet lait ja asetukset kuten esimerkiksi kirjanpitolaki, kirjanpitoasetus, ennakkoperintälaki, ennakkoperintäasetus jne.

Tilinpitopalvelujen hinnoissa on nämä seikat huomioitava. Hinta, silloin kun kyseessä on tuntiveloitteinen laskutus, koostuu myös siitä, ovatko tositteet aikajärjestyksessä, maksetaanko ja siitä syystä myös kirjataanko palkkoja. Myös jotkut puutteellisin tiedoin varustetut tositteet saattavat aiheuttaa kirjanpitäjälle selvitystyötä, joka vie aikaa.

Edellä mainituista syistä johtuen veloituksemme perustuu yleensä tehtyihin työtunteihin.